Lien Van Dooren Logopedie

Kinderen met leerstoornissen zijn welkom bij Van Dooren Lien
te Bornem - Mechelen.

Iedereen leert anders

De impact van leerproblemen verschilt van kind tot kind. Elke problematiek vergt een eigen aanpak.

Eerst en vooral moet het duidelijk zijn wat het kind wel en niet kan. Daarnaast is het niveau van bewustzijn belangrijk: weet het kind waarom hij of zij naar een logopedist gaat? Ook de omgevingsfactoren mogen we niet vergeten.

Voor ik van start ga, probeer ik de leefwereld van uw kind dan ook zo goed mogelijk te begrijpen. Dankzij deze aanpak kan ik leerproblemen als dyslexie, dyscalculie en algemene reken-, lees- en schrijfproblemen doeltreffend behandelen.

Uw kind is bij mij in goede handen.

Bellen of mailen? U kiest